بسته پایه

مرکز منابع انسانی

کارکرد

 

 

 

 

5.500

تومان برای هر کاربر ( یک ماهه)

رایگان شروع کنید

بسته توسعه

مرکز منابع انسانی

 مدیریت کار و پروژه

مدیریت فرآیند جذب

ارزیابی عملکرد

آموزش

 

12.500

تومان برای هر کاربر ( یک ماهه)

رایگان شروع کنید

بسته کامل

مرکز منابع انسانی

کارکرد

مدیریت کار و پروژه 

مدیریت فرآیند جذب

ارزیابی عملکرد

آموزش

15.500

تومان برای هر کاربر ( یک ماهه)

رایگان شروع کنید

مدیریت فرآیند جذب

تعریف فرصت شغلی

بانک اطلاعاتی رزومه‎ها

تعریف مصاحبه‎های ساختار یافته

مدیریت فرآیند جذب

 

 

برای اعلام هزینه‎ها لطفا

تماس بگیرید.

تماس با ما

 

بسته پایه شامل این  ویژگی‌هاست:


 • قابلیت تعریف تیم‌ها و سطوح دسترسی متعدد
 • سیستم ورود یکپارچه
 • تضمین میزان دسترسی ۹۹٪
 • اختصاص 50 مگابایت فضای ذخیره سازی به ازای هر کاربر

 

بسته پایه شامل این  ویژگی‌هاست:


 • قابلیت تعریف تیم‌ها و سطوح دسترسی متعدد
 • سیستم ورود یکپارچه
 • تضمین میزان دسترسی ۹۹٪
 • اختصاص 50 مگابایت فضای ذخیره سازی به ازای هر کاربر

 

بسته پایه شامل این  ویژگی‌هاست:


 • قابلیت تعریف تیم‌ها و سطوح دسترسی متعدد
 • سیستم ورود یکپارچه
 • تضمین میزان دسترسی ۹۹٪
 • اختصاص 50 مگابایت فضای ذخیره سازی به ازای هر کاربر

 

بسته جذب شامل این ویژگی‌هاست:


 • قابلیت تعریف تیم‌ها و سطوح دسترسی متعدد
 • سیستم ورود یکپارچه
 • تضمین میزان دسترسی ۹۹٪
 • ایجاد گزارشات اختصاصی شده جذب